Limstation​

Kundens behov: Ensartede limringe til analyseudstyr

Situation: Kunden efterspurgte en maskine, som kan lave ensartede limninger af små komponenter, hvorfor præcision var meget højt prioriteret. Maskinen skulle samtidig være enkel og hurtig at betjene, og endelig var rengøringen af udstyret højt prioriteret.

Maskinen: Letech Machines designede og fremstillede flere semi automatiske Limstationer til kunden som opfyldte de stillede krav, og de har minimeret den manuelle proces, samtidig med at kvaliteten af montagen er forbedret betydeligt.

​​

Fordele ved anvendelse af udstyret:

  • ​Høj effektivitet.
  • ​Minimering af fejlemner.
  • ​Mere ensartet limning som har hævet kvaliteten.

Kontakt os og hør mere eller book et uforpligtende møde

Har du nogle spørgs​mål, kunne​ du tænke dig at høre mere om vores kompetencer, eller ønsker du at booke et uforpligtende møde med os?

Så er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 5853 0570 eller e-mail lejf@letech.dk.