Medical Machines

  • Innovative og dokumenterede løsninger.
  • Et tæt samarbejde med vores kunder.
  • En troværdig samarbejdspartner.

Read More

Emballage Machines

  • En høj vedvarende ydeevne - lav pris.
  • Gennemtænkte og robuste maskiner.
  • Høj produktionssikkerhed.

Read More

El & Softwares

  • Stor erfaring i el og software opgaver.
  • Stor viden indenfor dokumentationskrav.
  • Support på alle typer af el-løsninger.

Read More

Letech Machines - FROM IDEA TO THE FINAL PRODUCT

Letech Maskiner har siden 1989 udviklet, konstrueret og fremstillet specialmaskiner og præcisionsudstyr baseret på den enkelte kundes behov og idéer. I et tæt samarbejde med vores kunder har vi opnået stor erfaring fra mange forskellige brancher i industrien. En god dialog sikrer en optimal løsning - fra formulering af problemet til det færdige produkt. Vi designer både de helt enkle konstruktioner og de fuldautomatiske specialmaskiner og præcisionsudstyr. Letech Maskiner omsætter dine idéer til virkelighed!

Letech Machines

Letech Maskiner har siden 1989 udviklet, konstrueret og fremstillet specialmaskiner og præcisionsudstyr baseret på den enkelte kundes behov og idéer. I et tæt samarbejde med vores kunder har vi opnået stor erfaring fra mange forskellige brancher i industrien.

Kontakt

Letech Machines A/S
Valbyvej 64 - 4200 Slagelse

Tlf.: +45 5853 0570
E-mail:
CVR: 26 63 72 28