Om os

LETECH MACHINES

FRA IDÉ TIL FÆRDIGT PRODUKT

 

om-Letech

 

Letech Maskiner har specialiseret sig i at udvikle specialmaskiner til medicinalindustrien. Vi konstruerer maskiner, der fremstiller tandlægeudstyr. Fra fortanding af rømmenåle til produktion af små sakse. Vi tilbyder en bred palet af løsninger - vi laver den maskine du står og mangler. Vi specialbygger løsninger, der passer til dit produktionsbehov. Letech Machines er specialister i at udvikle nye ideer og designs, samt videreudvikle eksisternede maskiner. Vi udvikler løsningen baseret på kundens behov og ønsker. Vores spidskompetence er konstruktion og design af processtyrede maskiner og robotter.

Vi har ligeledes stor erfaring med "små problemer". Når komponenterne bliver meget små, bliver kravene til design og teknik tilsvarende større. Når vi taler om komponenter, som kun er ganske få millimeter, er der ingen plads til fejltagelser eller grove tolerancer. Det bliver endnu mere vigtigt, at den rigtige løsning er valgt - lige fra starten. Letech Maskiner har siden 1989 udviklet, konstrueret og fremstillet specialmaskiner og præcisionsudstyr baseret på den enkelte kundes behov og idéer. I et tæt samarbejde med vores kunder har vi opnået stor erfaring fra mange forskellige brancher i industrien. En god dialog sikrer en optimal løsning - fra formulering af problemet til det færdige produkt. Vi designer både de helt enkle konstruktioner og de fuldautomatiske specialmaskiner og præcisionsudstyr. Letech Maskiner omsætter dine idéer til virkelighed!

Baseret på et foreløbigt udkast udvikler og designer Letech Maskiner specielle maskiner. I de fleste tilfælde er prototypen det færdige produkt, hvilket stiller store krav til designeren allerede i udvikling- og designfasen. Vi forstår vigtigheden af at benytte den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer i planlægningsfasen, således at de rette beslutninger og fremgangsmåder vælges fra starten. Dette minimerer antallet af ændringer og tilføjelser gennem hele projektet.

Vi benytter den nyeste teknologi og vores mange års erfaring, når vi designer og udvikler specielt designede maskiner. Kvalitet og præcision prioriteres højt i hele virksomheden. Vi glemmer aldrig vores pligt til at levere langvarige løsninger af høj kvalitet. Vores ingeniører arbejder ud fra de bedste traditioner og i tæt samarbejde med designerne konstrueres productet.

Den individuelle løsning hos Letech Machines

Hos Letech Machines får du en individuel løsning på præcist dit problem. Du får 20 års praktisk erfaring fra mangfoldige opgaver og brancher med i løsningen af din opgave. Praktisk erfaring som kan være afgørende for om projektet lykkes når det bliver tid til at søsætte det.

Hos Letech Machines får du en partner med mangeårig erfaring fra plast- og emballageindustrien. Vi har bygget standard produktionsudstyr til termoformning og udstansning og vi forstår derfor vigtigheden af udførlig dokumentation af det fremstillede udstyr. Hos Letch laver vi en grundig analyse sammen med dig omkring problemstillingerne i opgaven, inden vi går i gang. Dermed undgår du at de største fejl opstår, da forkerte antagelser tidligt i forløbet typisk får vidtrækkende konsekvenser for projektets udfald.Hos Letech har vi kort afstand mellem konstruktør og håndværker. Dette sikrer, at ændringer og forbedringer kan foretages meget hurtigt, hvilket er utrolig vigtigt i forbindelse med udviklingsopgaver af specialmaskiner, hvor man lærer undervejs i processen, og hvor du ofte har skrappe deadlines, der skal overholdes.

Hos Letech vurderer vi det færdige produkts tekniske design og egnethed til senere storproduktion så tidligt i forløbet som muligt, og du undgår derved senere at skulle investere i store avancerede produktionsanlæg for at kompensere for et uhensigtsmæssigt design af den oprindelige løsning.